Cât costă un divorț la notar în 2024. Acte necesare și durata

0
Cat costa divortul la notar?
publicitate

Cât costă un DIVORȚ la notar în 2024: Actele necesare și durata până la finalizarea divorțului

Cât costă un divorț la notar în 2024? Divorțul reprezintă o etapă dificilă și complexă în viața unui cuplu, dar în cazul în care despărțirea este amiabilă, procesul poate fi simplificat prin intermediul serviciilor notariale.

În România, divorțul la notar este o opțiune accesibilă pentru cuplurile care doresc să se separe fără a implica instanța, mai ales atunci când cei doi soți sunt de acord cu toate aspectele legate de separare. În 2024, costurile și procedurile pentru divorțul la notar variază în funcție de prezența sau absența copiilor minori.

publicitate

Divorțul fără copii minori: Costuri și proceduri

În cazul în care cuplul care dorește desfacerea căsătoriei nu are copii minori, procesul de divorț la notar este relativ simplu și costurile sunt mai reduse. În 2024, taxa totală pentru un divorț fără copii minori este de 795 de lei. Aceasta sumă include următoarele componente:

publicitate
 1. Onorariul notarial pentru divorţul prin acord: 714 lei
 2. Tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 59,5 lei
 3. Legalizarea copiilor certificate de naștere și a certificatului de căsătorie: 7,14 lei x 3 (21,42 lei)

Taxele trebuie achitate integral la depunerea cererii de divorț. Este important de menționat că aceste taxe nu se returnează în cazul în care cuplul decide ulterior să nu mai divorțeze, conform legii.

Divorțul cu copii minori: Costuri și proceduri suplimentare

Divorțul cu copii minori implică o complexitate mai mare și, implicit, costuri mai ridicate. Cuplurile cu copii minori trebuie să îndeplinească anumite condiții suplimentare pentru a putea divorța la notar. Este necesar ca soții să fie de acord cu privire la următoarele aspecte:

publicitate
 1. Numele de familie purtat după divorţ
 2. Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi
 3. Stabilirea locuinţei minorului la unul dintre părinți
 4. Modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și copii
 5. Contribuţia la cheltuielile de creștere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor

Costurile divorţului cu copii minori în 2024 sunt de 1.460 de lei și includ:

publicitate
 1. Onorariul notarial pentru divorţul prin acord: 1.190 lei
 2. Onorariul notarial pentru stabilirea numelui de familie, exercitarea autorităţii părinteşti și locuinţa minorului: 178,5 lei
 3. Taxa de înregistrare în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 59,5 lei
 4. Legalizarea copiilor certificate de naștere ale soților și minorilor, și a certificatului de căsătorie: 7,14 lei x 4 (28,56 lei)

Actele necesare pentru a divorța la notar

Cât costă un divorț la notar în 2024? Pentru a iniția procesul de divorț la notar, soții trebuie să prezinte următoarele documente:

publicitate
 1. Actele de identitate ale soților
 2. Certificatul de căsătorie în original
 3. Certificatul de naștere al copilului sau copiilor minori rezultați din căsătorie (dacă este cazul)

Durata procesului de divorț la notar

Cât costă un divorț la notar în 2024? Divorțul la notar este un proces rapid comparativ cu cel în instanță. Dacă ambii soți sunt de comun acord să se separe și toate documentele necesare sunt în regulă, divorțul se poate finaliza în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. Această perioadă este prevăzută pentru a permite celor doi soți să reflecteze asupra deciziei lor și pentru a confirma că sunt hotărâți să continue cu desfacerea căsătoriei.

Întrebări frecvente despre divorțul la notar în 2024

1. Ce avantaje are divorțul la notar față de cel prin instanță?

Divorțul la notar prezintă numeroase avantaje comparativ cu divorțul prin instanță. Principalul avantaj este rapiditatea: procedura notarială durează doar 30 de zile, pe când cea judiciară poate dura mai multe luni sau chiar ani, în funcție de complexitatea cazului. De asemenea, costurile sunt mai reduse la notar, evitându-se taxele de timbru și alte cheltuieli judiciare. Procesul este mai discret și mai puțin stresant, evitând publicitatea și audiențele de judecată. În plus, divorțul la notar implică o mai mare flexibilitate și posibilitatea de a ajunge la un acord amiabil, menținând relațiile cordiale dintre soți.

2. Ce se întâmplă dacă unul dintre soți nu este de acord cu divorțul?

Dacă unul dintre soți nu este de acord cu divorțul, procedura la notar nu poate fi finalizată, deoarece divorțul la notar necesită acordul ambilor soți. În acest caz, singura opțiune disponibilă este inițierea unui proces de divorț în instanță. Instanța va analiza motivele invocate de soțul solicitant și va decide dacă divorțul poate fi pronunțat. Cât costă un divorț la notar în 2024?

Procedura judiciară este mai complexă și poate implica audierea martorilor, prezentarea de probe și mai multe termene de judecată, ceea ce poate prelungi considerabil durata procesului și poate genera costuri suplimentare.

3. Care sunt criteriile pentru stabilirea custodiei copiilor minori în cazul divorțului la notar?

Stabilirea custodiei copiilor minori în cazul divorțului la notar se bazează pe principiul interesului superior al copilului.

Ambii părinți trebuie să fie de acord cu exercitarea autorității părintești în comun, precum și cu locuința copilului. Dacă există neînțelegeri, notarul poate recomanda medierea sau, în cazuri complicate, părinții pot fi direcționați către instanță. Deciziile privind custodia trebuie să țină cont de relația copilului cu ambii părinți, stabilitatea emoțională și financiară a fiecărui părinte și capacitatea fiecăruia de a asigura un mediu adecvat pentru dezvoltarea copilului. Cât costă un divorț la notar în 2024?

4. Pot soții stabili orice acord privind partajul bunurilor comune la notar?

Da, soții pot stabili orice acord privind partajul bunurilor comune la notar, cu condiția ca acesta să fie echitabil și să nu contravină legii. Notarul va asigura legalitatea acordului și va verifica dacă ambele părți au înțeles și sunt de acord cu termenii partajului. Acordul poate include distribuirea bunurilor mobile și imobile, a conturilor bancare și a altor active comune. În cazul în care există dificultăți în ajungerea la un acord, notarul poate sugera medierea. Totuși, pentru partaje complexe sau conflictuale, se poate recurge la instanță pentru o decizie imparțială.

5. Cum influențează prezența copiilor minori durata divorțului la notar?

Prezența copiilor minori poate influența durata divorțului la notar, deoarece necesită soluționarea unor aspecte suplimentare legate de custodie, vizite și întreținerea copiilor. Notarul trebuie să se asigure că ambii părinți au convenit asupra acestor aspecte și că acordurile sunt în interesul superior al copilului. Deși perioada standard pentru finalizarea divorțului la notar este de 30 de zile, în cazurile cu copii minori, această perioadă poate fi extinsă pentru a permite negocieri suplimentare sau pentru a obține avizele necesare de la serviciile de protecție a copilului, dacă este cazul.

6. Ce rol joacă notarul în medierea unui acord amiabil între soți?

Notarul joacă un rol esențial în medierea unui acord amiabil între soți, facilitând dialogul și asigurându-se că ambele părți înțeleg pe deplin consecințele juridice ale deciziilor lor. Notarul poate sugera soluții echitabile și poate ajuta la redactarea unui acord clar și complet, care să reflecte voința ambilor soți. Prin expertiza sa, notarul garantează că toate aspectele legale sunt respectate și că acordul este valid și aplicabil.

În cazurile de neînțelegere, notarul poate recomanda medierea profesională sau consilierea juridică, contribuind astfel la evitarea conflictelor și la încheierea unui divorț civilizat. Cât costă un divorț la notar în 2024?

7. Ce se întâmplă dacă unul dintre soți nu se prezintă la notar pentru finalizarea divorțului?

Dacă unul dintre soți nu se prezintă la notar pentru finalizarea divorțului, procesul nu poate fi încheiat. Prezența ambilor soți este esențială pentru semnarea documentelor și confirmarea acordului de divorț. În absența unuia dintre soți, notarul poate stabili o nouă dată pentru întâlnire, dar dacă absența persistă, divorțul nu va putea fi finalizat la notar. În acest caz, soțul prezent poate decide să inițieze procedura de divorț în instanță, unde absența celuilalt soț poate fi tratată diferit, și procesul poate continua fără consimțământul explicit al ambelor părți.

8. Este posibilă modificarea acordului de divorț după semnarea lui la notar?

Da, este posibilă modificarea acordului de divorț după semnarea lui la notar, dar aceasta necesită consimțământul ambilor foști soți și poate implica proceduri suplimentare. Modificările trebuie făcute tot în fața unui notar, care va redacta un nou document reflectând noile termeni agreați. Aceste modificări pot viza aspecte precum custodia copiilor, pensia alimentară sau partajul bunurilor.

Este esențial ca ambele părți să fie de acord și să semneze noile documente pentru ca modificările să fie valabile. Dacă acordul inițial a fost omologat de instanță, modificările pot necesita și aprobarea acesteia.

9. Ce trebuie să facă soții dacă nu sunt de acord cu privire la aspectele financiare ale divorțului?

Dacă soții nu sunt de acord cu privire la aspectele financiare ale divorțului, cum ar fi partajul bunurilor sau pensia alimentară, notarul poate recomanda medierea pentru a facilita un acord amiabil. Medierea implică discuții ghidate de un mediator profesionist, care ajută părțile să ajungă la un compromis.

Dacă medierea nu este eficientă, soții pot fi nevoiți să se adreseze instanței de judecată, unde un judecător va analiza situația și va decide asupra aspectelor financiare conform legii. Procesul judiciar poate fi mai lung și mai costisitor, dar oferă o soluție imparțială în caz de dezacorduri persistente. Cât costă un divorț la notar în 2024?

10. Cum afectează durata căsătoriei procesul de divorț la notar?

Durata căsătoriei poate influența procesul de divorț la notar în special în ceea ce privește partajul bunurilor și pensia alimentară. În cazul unei căsătorii de lungă durată, bunurile acumulate în comun pot fi mai numeroase și mai complexe, necesitând o evaluare detaliată și acorduri clare. De asemenea, în funcție de durata căsătoriei și de contribuțiile fiecărui soț, pensia alimentară poate fi un subiect de discuție mai complex. Notarul va asigura că toate aspectele legale sunt acoperite și că ambele părți înțeleg implicațiile financiare ale divorțului, facilitând un acord echitabil și complet.

Concluzii despre Cât costă un divorț la notar în 2024

Divorțul la notar în 2024 oferă o soluție rapidă și relativ simplă pentru cuplurile care doresc să se separe amiabil. Costurile variază în funcție de prezența copiilor minori, iar procedurile necesare sunt clar definite.

Prin respectarea cerințelor legale și prezentarea documentelor necesare, cuplurile pot finaliza divorțul în aproximativ 30 de zile, evitând astfel procesele lungi și costisitoare din instanță. Cât costă un divorț la notar în 2024?

Articolul precedentPermis suspendat 120 zile
Articolul următorSuccesiune 2024
Cu o vastă experiență în industria telecomunicațiilor, el oferă informații valoroase și ghiduri practice, ajutând cititorii să găsească rapid numere de telefon utile și să înțeleagă cum să utilizeze eficient diverse servicii și aplicații. Cu articole bine cercetate și ușor de înțeles, acest autor devine o resursă de încredere pentru cei care caută soluții și sfaturi în domeniul telecomunicațiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.