Donatie imobil. Acte necesare. Taxe

0
Donatie imobil. Acte. Taxe 2024
publicitate

Donatie imobil. Acte necesare. Taxe 2024

Donatie imobil. Donația unui imobil reprezintă transferul proprietății unui bun imobil de la o persoană la alta, fără a se percepe contravaloarea acestuia. Acest proces implică o serie de etape și documente specifice, precum și respectarea reglementărilor fiscale. În acest articol vom explora în detaliu procedurile necesare, actele implicate, aspectele fiscale și exemple de calcul al taxelor pentru donația imobilului.

Ce Este Donația Imobiliară?

Donația imobiliară este un act juridic prin care donatorul transferă gratuit proprietatea unui imobil către donatar. Acest tip de tranzacție este frecvent întâlnit între membrii familiei, dar poate avea loc și între persoane neînrudite. Donația necesită autentificare notarială pentru a fi validă din punct de vedere legal.

publicitate

Reglementările Fiscale Ale Donației Între Persoane Fizice

Donații Între Rude Până la Gradul al III-lea

Donatie imobil. Donațiile între rude apropiate (părinți, copii, bunici, frați sau soți) sunt scutite de impozit. Acest lucru facilitează transferul de proprietate în cadrul familiei, fără a suporta costuri fiscale suplimentare.

publicitate

Donații Între Persoane Fizice Neînrudite

În cazul donațiilor între persoane neînrudite, impozitul se calculează similar unei tranzacții de vânzare imobiliară. Dacă imobilul a fost deținut pentru mai puțin de 3 ani, se aplică un impozit mai mare. Pentru a determina impozitul exact, se utilizează grilele fiscale pentru vânzările imobiliare.

Exemple de Calcul al Impozitului pentru donatia unui imobil

Pentru a ilustra calculul impozitului, să considerăm un imobil cu valoarea de 100.000 de euro:

publicitate
 • Donație între rude apropiate: Scutită de impozit.
 • Donație între persoane neînrudite (imobil deținut sub 3 ani): Impozit de 3%, adică 3.000 de euro.
 • Donație între persoane neînrudite (imobil deținut peste 3 ani): Impozit de 1%, adică 1.000 de euro.

Acte Necesare pentru Donația Imobilului in 2024

Donatie imobil. Pentru a efectua o donație imobiliară, este necesar să pregătiți un set complet de documente. Acestea trebuie prezentate notarului pentru autentificarea actului de donație. Iată lista actelor necesare:

publicitate
 • Acte de Identitate: Carte de identitate sau pașaport pentru donator și donatar.
 • Acte de Proprietate: Documentele care atestă dreptul de proprietate al donatorului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.).
 • Certificat Fiscal: Atestă plata la zi a impozitelor și se obține prin notariat.
 • Documentație Cadastrală: Include fișa imobilului și planurile cadastrale.
 • Extras de Carte Funciară pentru Autentificare: Se obține prin notariat.
 • Certificat de Performanță Energetică: Eliberat de un auditor energetic atestat.
 • Adeverință de la Asociația de Proprietari: Confirmă că nu există datorii la întreținere (pentru apartamente).
 • Ultima Factură și Chitanță pentru Utilități: Confirmă plata la zi a utilităților.

Obținerea Documentelor

Fiecare document necesită anumite proceduri și timpi de obținere:

publicitate
 • Acte de identitate: Trebuie să fie valabile și prezentate în original.
 • Acte de proprietate: Se pot obține copii legalizate de la notarul care a autentificat tranzacția originală.
 • Certificat fiscal: Se obține de la Direcția de Impozite și Taxe Locale.
 • Documentația cadastrală: Se obține de la un expert cadastral autorizat.
 • Extrasul de carte funciară: Se solicită prin notariat și se obține de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 • Certificatul de performanță energetică: Se obține de la un auditor energetic atestat.
 • Adeverința de la asociația de proprietari: Se solicită de la administratorul blocului.

Condiții pentru Donația Imobilului in anul 2024

Intabularea Imobilului

Pentru a dona un imobil, acesta trebuie să fie intabulat, adică înscris în cartea funciară. Intabularea este gestionată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și implică măsurători cadastrale și întocmirea documentației tehnice.

Procedura de Intabulare

Donatie imobil. Dacă imobilul nu este intabulat, trebuie să contactați un expert cadastral autorizat pentru a realiza demersurile necesare. Procedura include măsurători cadastrale, întocmirea documentației tehnice și depunerea acesteia la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. După finalizarea procesului de intabulare, imobilul poate fi donat legal.

Taxele de Intabulare

Taxele pentru intabulare variază în funcție de suprafața și valoarea imobilului. De exemplu, pentru un apartament de 100 metri pătrați, taxa de intabulare poate fi între 200 și 300 de lei.

Costuri și Taxe Asociate Donației Imobilului in 2024

Onorariul Notarial

Onorariul notarial reprezintă taxa percepută de notar pentru autentificarea actului de donație. Aceasta variază în funcție de valoarea imobilului și complexitatea tranzacției. De exemplu, pentru un imobil de 100.000 de euro, onorariul notarial poate fi aproximativ 1.000 de euro.

Taxe Fiscale

În cazul donațiilor între persoane neînrudite, se aplică un impozit similar cu cel pentru vânzările imobiliare. Taxa se calculează în funcție de valoarea imobilului și perioada deținerii acestuia.

Alte Costuri

Pe lângă onorariul notarial și impozite, mai există și alte costuri, cum ar fi:

 • Taxe pentru obținerea documentelor: Costuri pentru extras de carte funciară, certificat de performanță energetică etc.
 • Taxe de intabulare: Dacă imobilul nu este intabulat.
 • Taxe administrative: Taxe pentru eliberarea certificatelor și documentelor de către autoritățile locale.

Exemplu de Calcul al Costurilor

Donatie imobil. Să considerăm un imobil cu valoarea de 100.000 de euro:

 • Onorariul notarial: Aproximativ 1.000 de euro.
 • Impozitul pentru donație între persoane neînrudite (sub 3 ani): 3.000 de euro.
 • Taxe pentru documente: Aproximativ 300 de euro.
 • Taxe de intabulare: Aproximativ 200-300 de lei.

Totalul costurilor pentru donația imobilului ar fi aproximativ 4.500 de euro (pentru imobilele deținute sub 3 ani) sau 2.500 de euro (pentru imobilele deținute mai mult de 3 ani).

Procedura de Donație a Imobilului

Pasul 1: Pregătirea Documentelor

Începeți prin pregătirea tuturor documentelor necesare. Asigurați-vă că aveți toate actele de identitate, actele de proprietate, certificatul fiscal, documentația cadastrală și alte documente menționate mai sus.

Pasul 2: Contactarea Notarului

După ce aveți toate documentele, contactați un notar public pentru a programa o întâlnire. Notarul va verifica autenticitatea și completitudinea documentelor și va întocmi actul de donație.

Pasul 3: Semnarea Actului de Donație

În ziua programării, donatorul și donatarul se vor prezenta la biroul notarial pentru a semna actul de donație. Notarul va autentifica documentul, confirmând că toate părțile implicate au consimțit la transferul de proprietate.

Pasul 4: Înregistrarea Donației

Donatie imobil. După autentificare, notarul va înregistra actul de donație la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, actualizând astfel cartea funciară pentru a reflecta noul proprietar.

Avantaje și Dezavantaje ale Donației Imobilului

Avantaje

 • Transfer Gratuit: Donatarul primește imobilul fără a plăti contravaloarea acestuia.
 • Scutirea de Impozit între Rude: Donațiile între rude apropiate sunt scutite de impozit.
 • Proces Rapid: Procedura de donație este relativ rapidă comparativ cu vânzările imobiliare.
 • Siguranță Juridică: Donația autentificată de notar asigură legalitatea transferului de proprietate.

Dezavantaje

 • Costuri Notariale și Fiscale: Chiar dacă nu există un preț de achiziție, există costuri asociate cu onorariul notarial și, în cazul donațiilor între persoane neînrudite, impozitul.
 • Posibile Conflicte de Familie: Donațiile pot genera conflicte în cadrul familiei dacă nu sunt gestionate corect.
 • Irreversibilitate: Odată realizată, donația nu poate fi revocată, exceptând cazurile de ingratitudine sau neîndeplinirea unor condiții stipulate în actul de donație.

Concluzii și Recomandări

Donația imobilului este un proces care necesită o pregătire riguroasă și respectarea unor proceduri legale stricte. Înțelegerea aspectelor fiscale, a actelor necesare și a etapelor implicate este esențială pentru a asigura un transfer de proprietate legal și fără probleme.

Recomandări pentru Donatori

 • Pregătiți Toate Documentele: Asigurați-vă că aveți toate actele necesare înainte de a contacta notarul.
 • Consultați un Specialist: Dacă aveți dubii, consultați un avocat sau un consilier juridic pentru a vă asigura că totul este în ordine.
 • Comunicați Clar: Informați donatarul despre toate detaliile procesului pentru a evita neînțelegerile.

Recomandări pentru Donatari

 • Verificați Actele: Asigurați-vă că toate documentele sunt complete și autentice.
 • Fiți Conștienți de Costuri: Înțelegeți toate taxele și costurile implicate în procesul de donație.
 • Planificați Înregistrarea: După semnarea actului de donație, asigurați-vă că înregistrarea la cartea funciară este realizată corect și complet.

Acest ghid detaliat și comprehensiv sperăm că v-a oferit o înțelegere clară a tuturor aspectelor legate de donația imobilului. Navigând acest proces cu atenție și pregătire adecvată, puteți asigura o tranzacție sigură și eficientă, protejând interesele ambelor părți implicate. Donatie imobil.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.